Varför inte kombinera mötet på land med en
båttur? Eller önskar ni förlägga hela konferensen till sjöss?


Oavsett om önskemålet är transport till och från
Göteborg, en båttur till Marstrand, ett
restaurangbesök eller endast en rundtur i
skärgården. Vi ordnar det genom våra egna
konferensbåtar eller samarbetspartners.